LINE 4.9.0.1147

LINE 4.9.0.1147

NHN Japan – 33,4MB – Shareware – Android Windows
ra khỏi 3 phiếu
5 Stars User Rating
Line là một ứng dụng phần mềm miễn phí cho các liên lạc ngay lập tức trên các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng máy tính và máy tính cá nhân. Nó cho phép cho phép bạn thực hiện thoại miễn phí cuộc gọi và gửi tin nhắn miễn phí bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu, 24 giờ một ngày.

Tổng quan

LINE là một Shareware phần mềm trong danh mục Máy chủ được phát triển bởi NHN Japan.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 13.792 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của LINE là 5.11.1.1828, phát hành vào ngày 13/11/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 5.10.0.1789, được sử dụng bởi 44 % trong tất cả các cài đặt.

LINE đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows. Tải về tập tin có kích thước 33,4MB.

Người sử dụng của LINE đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho LINE!

Cài đặt

người sử dụng 13.792 UpdateStar có LINE cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
NHN Japan
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản